belangrijke informatie

Rechtsvorm en registratie handelsregister
HOFF is een advocatenkantoor (eenmanszaak) gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 61682055, en werkzaam in de maatschap LEGAL LABELS.

Adres
Schipholweg 103
2316 XC LEIDEN
Nederland

Postadres
Postbus 74
2300 AB Leiden
Nederland

Telefoon/Fax
T: +31 (0)71 532 37 37
F: +31 (0)71 522 83 28

Online
E: hoff@legallabels.com
W: www.legallabels.com

BTW-nummer
NL184333817B01

Nederlandse Orde van Advocaten
Froana Hoff is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Froana Hoff is via LEGAL LABELS verzekerd tegen beroepsfouten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Chubb, en voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde daaraan stelt. Informatie omtrent deze verzekering is op aanvraag bij LEGAL LABELS beschikbaar.

Klachten
Indien u klachten heeft over bijvoorbeeld een declaratie, de specificatie van verrichte werkzaamheden, de kwaliteit van verleende diensten, en/of anderszins, is de kantoorklachten regeling van LEGAL LABELS van toepassing. Deze wordt u bij de opdrachtbevestiging toegezonden en is ook de vinden op de website van Kantoorklachtenregeling.

Tarieven/betalingsvoorwaarden
HOFF hanteert een maximaal tarief van € 225 exclusief btw per uur.

HOFF brengt geen kantoorkosten in rekening. Eventuele verschotten worden door HOFF wel in rekening gebracht. Verschotten zijn de kosten die HOFF voor uw zaak heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld griffierechten, kosten gemaakt door advocaten in andere jurisdicties, experts, vertalers, koeriers, deurwaarders etc. HOFF brengt de verrichte werkzaamheden in tijdseenheden van zes (6) minuten in rekening.

Voor alle dienstverlening geldt dat HOFF vooraf alles duidelijk met u zal doornemen en overeenkomen.

Betalingstermijn
HOFF factureert maandelijks en hanteert een betalingstermijn van veertien (14) dagen. HOFF zal bij aanvang van de werkzaamheden een voorschot bespreken en in rekening brengen. Na ontvangst van de betaling van het voorschot zal HOFF aanvangen met de werkzaamheden. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie van de betreffende opdracht.

Algemene voorwaarden
Op alle dienstverlening van HOFF zijn de algemene voorwaarden LEGAL LABELS van toepassing. In deze algemene voorwaarden is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 61783668 en zijn tevens hier te raadplegen op deze website.