(internationaal) familierecht

header Hoff

Het personen- en familierecht betreft de juridische en financiële aspecten van uw relatie tot uw naasten. Een veel omvattend rechtsgebied, waar veel mensen mee te maken krijgen.

Echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap: een op de drie huwelijken strandt. Er komt veel kijken bij het regelen van een echtscheiding. Zo is het is verplicht om een ouderschapsplan te maken waarin u afspraken maakt over de kinderen, kan er sprake zijn van een alimentatieverplichting en moet de gemeenschap van goederen worden verdeeld of de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld. Ook de belastingdienst bemoeit zich met de financiële afwikkeling. Het is dus verstandig om u goed te laten informeren over de juridische gevolgen van uw echtscheiding en tijdig advies te vragen over hoe het een en ander het beste kan worden geregeld.

Internationaal familierecht: uw nationaliteit, het land waar u bent gehuwd, het land waar u of uw partner woont en ook het geboorteland van uw kinderen wanneer dat anders is dan Nederland, kan gevolgen hebben voor het recht dat van toepassing is op het familierechtelijke geschil waar u mee te maken krijgt. Mr. Froana Hoff is gespecialiseerd in deze materie en kent de valkuilen van het internationale familierecht.

Beëindiging samenleving: hoewel de rechter geen bemoeienis heeft met de beëindiging van uw samenleving, kunt u tegen juridische problemen aanlopen wanneer u en uw partner uit elkaar gaan. Ook hierbij kan een advies van een familierecht advocaat uitkomst bieden.

Gezag en omgang: na een echtscheiding of het verbreken van een samenleving kan het zijn dat de afspraken rond de kinderen veranderd moeten worden. Dan u krijgt u te maken met het wijzigen van de omgangs- of zorgregeling en soms ook het gezag. Wanneer uw kinderen uit een samenleef relatie zijn gebeuren dan heeft de vader niet automatisch het gezag. Dit moet worden aangevraagd bij de rechtbank.

Kinderalimentatie: iedere ouder is verplicht bij te dragen in de kosten van de kinderen. De rechters hebben regels vastgesteld aan de hand waarvan de hoogte van de kinderalimentatie kan worden bepaald. Soms verandert een situatie. U verliest bijvoorbeeld uw baan of krijgt een nieuw gezin. Een verandering zoals deze kan aanleiding zijn om de bijdrage voor de kinderen aan te passen.

Partneralimentatie: wanneer er partneralimentatie is vastgesteld is dat gebeurd aan de hand van de situatie zoals die gold ten tijde van uw echtscheiding. Wanneer die situatie sindsdien is gewijzigd kan dat een reden zijn om  het bedrag van de partneralimentatie aan te passen.

Adoptie: wanneer u een kind adopteert, dient dat door de rechter te worden goedgekeurd. Hiervoor is een procedure bij de rechtbank nodig en heeft u een advocaat nodig.

Erkenning/vaststelling vaderschap: niet alle kinderen hebben meteen een “juridische” vader. Soms is het nodig om de rechter te vragen om vaststelling van dat vaderschap of om toestemming om het kind te mogen erkennen.

Verhuizing: u en uw partner zijn uit elkaar en hebben een goede regeling voor de kinderen. Nu wil een van beiden met de kinderen verhuizen. De andere ouder moet hiervoor toestemming verlenen. Dat lukt niet altijd en dan kan de rechter een beslissing geven over de woonplaats van de kinderen.

Kinderbeschermingsmaatregelen: wanneer de overheid van mening is er niet goed voor de kinderen wordt gezorgd, of wanneer zij zwaar lijden onder de echtscheiding van uw ouders dan kunnen er kinderbeschermingsmaatregelen worden getroffen. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een onder toezichtstelling of een uithuisplaatsing.

Erfrecht: ook een geschil over een nalatenschap valt onder het familierecht.

Naamswijziging: wanneer u uw voor of achternaam wilt veranderen dan moet u ook hiervoor een procedure volgen en heeft u een familierecht advocaat nodig.

Curatele/bewind/mentorschap: wanneer u een meerderjarige zijn of haar eigen belangen niet kan behartigen wegens ziekte of andere oorzaken dan kunnen deze maatregelen getroffen worden ter bescherming van deze persoon.

Heeft u vragen over een van bovengenoemde situaties of een ander familierechtelijke kwestie, schroom dan niet om telefonisch contact op te nemen met mr Froana Hoff voor een vrijblijvend gesprek.