Jaarlijks stelt de Minister van Veiligheid en Justitie een indexeringspercentage voor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Per 1 januari 2016 is vastgesteld dat de alimentatiebedragen met 1,3 % verhoogd moeten worden.