mediation

linkedinfoto

Mediation is geschikt voor alle conflicten waar partijen in onderling overleg tot een oplossing willen komen en een langdurige en kostbare procedure willen voorkomen. De mediator helpt u daarbij. De mediator is neutraal en schept de ruimte voor partijen om elkaar te horen en te kunnen onderhandelen. De mediator legt de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst.

Echtscheiding: mr Froana Hoff is aangesloten bij de Vereniging scheidingsadvocaten en mediators (VFAS). Voor meer informatie over de mediators van de VFAS klik op VERDERONLINE. Op deze website kunt u een stappenplan vinden voor uw echtscheiding door middel van mediation. Het voordeel van een advocaat mediator is dat deze volledig op de hoogte is alle wettelijke regelingen en richtlijnen die bij een echtscheiding komen kijken. De advocaat-mediator zal u hierover informeren zodat u weet waar u afspraken over moet maken, en zorgt er voor dat de afspraken binnen de wettelijke kaders blijven. Bovendien kan de advocaat mediator ook het echtscheidingsverzoek opstellen en indienen bij de rechtbank, zodat u bij een persoon alles in een keer kunt regelen.

Andere conflicten: ook andere conflicten kunnen zich lenen voor mediation. Wanneer u de relatie met elkaar wilt behouden of moet behouden, zoals het geval is bij ouders, is het altijd de moeite waard om eerst een poging te wagen het conflict op te lossen via mediation. Buiten de familie sfeer kan een bemiddeling ook uitkomst bieden bij bijvoorbeeld een conflict binnen een management team, en de werkgever en werknemer relatie.