Wetsvoorstel  kinderalimentatie

Net twee jaar na de inwerkingtreding van de vorige wijziging voor de kinderalimentatie is weer een nieuw voorstel voor de wijziging van de kinderalimentatie ingediend. Het is de bedoeling dat partijen straks eenvoudig zelf via een internettool uit kunnen rekenen hoeveel ze financieel moeten bijdragen aan de zorg van hun kinderen. Een rechter zou niet meer nodig zijn. De duidelijkheid van het systeem zal, zo is het idee, minder ruzie tot gevolg hebben. Dat was ook de bedoeling van de laatste wijziging die ook op initiatief van de heer van der Steur (VVD) en de heer Recourt (PVDA) werd doorgevoerd. Het gewenste effect bleef echter uit. De vraag is of dit wetsvoorstel wel het beoogde doel zal bereiken.

Het lijkt er op dat in het voorstel met een aantal factoren geen rekening is gehouden. Overleg blijkt namelijk nog steeds noodzakelijk. Om het internet tool te kunnen gebruiken moeten de ouders het eerst eens zijn over de in te voeren bedragen en de verdeling van de zorgtaken. Lukt dat niet, dan zal er alsnog een rechter of een mediator aan te pas moeten komen.  Daarnaast wordt er wel een minimumbedrag van € 50,- voorgesteld, maar hoe moet deze betaald worden als iemand echt geen draagkracht heeft?

De meeste partijen zijn het er wel over eens dat een transparanter systeem voor de berekening van de alimentatieverplichting bijdraagt aan meer duidelijkheid en minder ruzie, maar of dit wetsvoorstel daarin voorziet is nog maar de vraag. In 2013 hebben de VVD en PvdA al eens voorstellen gedaan voor wijzigingen in de partneralimentatie. Die plannen zijn tot op heden niet tot uitvoering gekomen. Of het huidige wetsvoorstel voor de kinderalimentatie een zelfde toekomst heeft zullen wij vooralsnog moeten afwachten.

De link naar het stuk van Jeroen Recourt:
http://www.pvda.nl/berichten/2015/02/Kinderalimentatie+eerlijker+en+eenvoudiger